p站视频VIP福利码

p站视频VIP福利码

 能开胃进食,下膀胱水气。窃谓攻毒急救之药颇多,奚必借此而为异端之术哉,姑存以备解救之法可甘平无毒。

有尾如鱼,渐大则脚生尾脱,因其所禀之毒未化,故藏器取治火热毒及肿疡疮,并捣碎敷之,或化水涂之,或配入敷药中并效又得效方,多用蝌蚪阴干,待桑椹熟,等分置瓶中密封悬屋东,或捣汁浸埋东壁下,百日化泥,取涂须发永黑辛温有毒。热淫于内,泻以甘寒也。

许叔微云∶肝藏魂能变化,故魂游不定者,治之以龙齿。至《三因方》又于《济生方》中加良姜之类,是真为寒而反助其热乎。

吐风痰喉痹,以桐油和水扫入喉中则吐。 如欲多取,以坛埋土中,湿泥糊好,量坛口大小用篾箍二道,竖入坛口,多着炭火于竹顶上炙之。

辛温有毒。《济生秘旨》言,治骨鲠用楮实煎汤服之,岂非软骨之征乎。

 古方取用甚多,然入汤药最少。后人治心病必用茯神,故洁古云,风眩心虚非茯神不能除,然茯苓未尝不治心病也。

Leave a Reply