No037赵伊彤喜欢吗喜欢就告诉她写真集39P赵伊彤爱尤物

No037赵伊彤喜欢吗喜欢就告诉她写真集39P赵伊彤爱尤物

脉虽浮,宜汗而不得汗,此为夺液无汗。虚者,其人气血本虚,为外邪所犯,或内之浊阴上干,虽亦血瘀涎滞,不能通行,而搏击无力,其痛不甚,此为虚。

亦有气郁生疮,甑上滴下汗,传之如神,白荷花瓣贴之亦效。苏子降气汤,佐以养正丹或四磨饮。

劳役伤,房劳伤,虚火上炎,瘦悴昏,是为劳聋,益气聪明汤。 羊肚酿粳米、葱白、姜、椒、豉等,失音不语。

若小鲁则阳分之阳过旺,阳分之阴甚衰,发全无,直似南方不毛之地,热也极矣,肯受胆之移热乎?吐泻后,小便利,汗出者,即内外热,亦宜温之。

柴胡为升清散郁之品,故骨蒸用以透肌解热,用银州者佳,然不可常服,为其疏散故也。张子和以苦剂吐去湿痰,次用白术、茯苓,寒加附、姜煎服。

或服蜜升许,或食荸荠、茨菇,其钱自下。春月寒湿郁遏,清阳不得升,火伏下焦,浮而躁热,虽在阴室中亦汗出,壮火食气,困乏懒言,以麻黄复煎汤,渐渐发之,令寒湿去,阳气升,困倦乃退。

Leave a Reply