F胸浑圆大胸美女写真图片50P盼盼已鸠秀人网

F胸浑圆大胸美女写真图片50P盼盼已鸠秀人网

若自汗气短,肢寒脉虚者,必用也。东垣治消渴生津,饮用兰叶,盖本于此。

正《内经》所谓热则骨消筋缓是也。青者入肝,黄者入脾,黑者入肾,总取治崩利水之功,各随其色而发明炉甘石得金银之气而成,专入阳明经而燥湿热,目病为要药。

与甘草同为舟楫之剂,诸药有此一味不能下沉也。凡用牵牛,少则动大便,多在泄下如水,乃泻气之药。

 长沙已往,唐逸士《千金方》独得其髓,其立方之峻,有过于长沙者,后世末由宗之。其乌头之尖为末,茶清服半钱吐癫痫风痰,取其锐气从下焦直达病所,借茶清涌之而出也。

 笋名芦,茎名苇茎,花名蓬发明芦根甘寒,主消渴、胃中客热。其性能缓急而又协和诸药,故热药用之缓其热,寒药用之缓其寒,寒热相兼者用之得其平。

中心黑者有毒,勿用。《本经》名须丸苦甘平,无毒。

Leave a Reply